Private label & CM

Ние предлагаме

Иновативно разработване на нови продукти

Иновативно разработване на нови продукти

Иновативно разработване на нови продукти

Подготвяне на необходимата документация

Иновативно разработване на нови продукти

Производство

Дизайн на опаковките

Иновативно разработване на нови продукти

Възможност за къси партиди

Иновативно разработване на нови продукти

Конкурентна цена

Иновативно разработване на нови продукти

Производство

– 6000 кв. м собствена производствена база в София – от 2011 г.

– съвременни машини и съоръжения

– фармацевтично чиста вода, въздух и контрол на влажността

– съвременна лаборатория

– покриване на най-високите стандарти за качество на крайния продукт

– пълна проследяемост на всяко едно от веществата, които се използват в производствения цикъл

ИЗНОС И ТЪРГОВСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Азербайджан

Албания

Великобритания

Виетнам

Грузия

Гърция

Естония

Ирак

Казахстан

Катар

Кипър

Кигизия

Косово

Латвия

Литва

Ливан

Малта

Мароко

Молдова

Монголия

Нигерия

Норвегия

Португалия

Румъния

Русия

Северна Макадония

Словения

Сърбия

Таджикистан

Узбекистан

Украйна

Унгария

Франция

Хърватия

Черна гора

Швейцария

Швеция

Портфолио

ЗА ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

повече от 200 продукта с private label по поръчка за клиента

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО

повече от 60 собствени марки

ЗА ВЪНШЕН ПАЗАР

на призведени единици годишно надхвърля 2 600 000 броя

Предимства

висококачествени суровини от проверени доставчици

контролирано и гарантирано качество

иновативни решения

постоянно развитие и обогатяване на портфолиото

конкуренти цени

отговаряне на все по-високите изисквания на клиентите

Предимства