ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

ФОРМУЛЯР ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Тук може да изпратите съобщение за подозирана нежелана лекарствена реакция, наблюдавана при употреба на лекарствен продукт на Фортекс Нутрасютикалс. Съобщенията за нежелана лекарствена реакция се приемат в работно време: от 9:00 часа до 17:00 часа

+359 2 437 23 16

info@fortex.bg

или денонощно:

+359 895 60 66 15; +359 2 465 11 43

Моля, попълнете всички полета отбелязани със звезда!

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, ДАВАЩО ИНФОРМАЦИЯ (СЪОБЩИТЕЛЯ)
ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА
ПОДОЗИРАН ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Ако подозираните лекарствени продукти са повече от един, моля добавете ги в допълнително поле, като кликнете на бутона "Добави подозиран продукт"

НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ

Ако подозираните лекарствени продукти са повече от един, моля добавете ги в допълнително поле, като кликнете на бутона "Добави подозиран продукт"

Моля, приемете общите условия